Jeffrey Haliba podstoupil RTG s excelentním výsledkem!jeffrey s majitelkou

DKK A/A
DLK 0/0
OCD nepostižen

Děkujeme majitelům za znamenitou péči!!